Rólunk

A JTK-WEB online kurzusai

  • Elsősorban olyan eszközt kínálunk, mely a programozás alapjait mutatja be.
  • Tematikáink a középiskolai informatikai oktatás digitális kiegészítői.
  • Minden részhez gyakrolati példák tartoznak, melyek eredményei tükrözik az elsajátított tudást.

3

Kurzus

80

Felhasználó

51

Kvízkérdés